Svenska Highland Cattle Föreningen 

 Avelsgruppen 

 Kontakta oss i avelsgruppen!

Åke Lyberg Kent Svensson  
Tel. 0706281330 Tel. 0706104562  
ake.skals@hotmail.com kentikalv@gmail.com  

 

 Information från Avelsgruppen:    (öppna genom att klicka på dokumentet)

 

Seminering av Highland cattle (av Åke Lyberg)                                                                (2019-12-05)

Nya highlandtjurar tillgängliga för semin (av Åke Lyberg & Kent Svensson)                (2019-12-05)

Stamboksföring av Highland Cattle (av Åke Lyberg & Kent Svensson)                          (2019-02-22)

Avelsarbete med Highland Cattle ur ett trevlighetsperspektiv (av Åke Lyberg)    (2018-03-05)

Råd till köpare och säljare av Highland Cattle (av Kent Svensson)                      (2017-04-04)

Avelsarbete en uppgift för alla Highland Cattle ägare (av Åke Lyberg)                   (2017-04-04)

Presentation av Avelsgruppen                                                                                (2016-10-17)

 

 

 

 

 

Gruppens uppgift är att utveckla rasen kvalitativt i Sverige genom att underlätta avelsarbetet för föreningens medlemmar. Exempel på frågor som vi kan arbeta med är stamboksföring, semin, exteriörbedömning, tjurlista mm.

 

Vilka avelsfrågor tycker du att vi ska jobba med? Vilken hjälp behöver du i ditt avelsarbete?  Om vi ska lyckas med vårt arbete behöver vi våra medlemmars stöd, synpunkter och förslag.

 

Vilka kunskaper och erfarenheter om avel har du? Dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till andra medlemmar via oss i avelsgruppen.

 

 

Prisförslag på stamboksförda Highland cattle.

Kviga 1 år 11.000 kr

Kviga 2 år och uppåt 15.000 kr

Dräktig kviga 18.000 kr

Ko med kalv 20.000 kr

Tjur 1 år 16.000 kr

Tjur 2 år uppåt 25.000 kr

Pris ex moms