Svenska

Highland Cattle föreningen 

Styrelsens mailadress: highland@highland.nu

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 22/4 2017

 

Karl Jorlén,ordförande. Omval 1 år.

Utställningsansvarig, NAB.Årsmöten.

karljorlen@gmail.com, 0706-634295

 

Eva Karlsson, sekreterare.  1 år kvar

Utställningsansvarig

evakarlsson11@hotmail.com

 

Christer Karlsson, ledamot. 1 år kvar

christer.d.karlsson@orebro.se

  

Ingela Lindgren, kassör. Omval 1år.

 Hemsidan. Årsmöten.

kohage@telia.com, 0737-312111

 

Kent Svensson, vice ordförande. Omval 2  år

Avelsgruppen. 

kentikalv@gmail.com, 0706-104562

 

Elenore Gustavsson, ledamot. Nyval 2 år

 

 

Birgitta Larsson,supp , redaktör

orbacken@orbacken.se

 

Paul Kyeyne,supp

paul@pakman.me

 

Monika Engqvist, supp

 

Valberedning

Svante af Klinteberg

Monika Engqvist

 

Revisor

 

Niclas Gustavsson

 

 

 

Sicken bråkig rackare!