Svenska Highland Cattle Föreningen 

 Styrelsens  mailadress: highland@highland.nu

 

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 2020

 

Eva Karlsson

omval 2 år

ordförande, utställningsansvarig, NAB, årsmöten.

Evakarlsson11@Hotmail.com 

073-434 84 34

 

Louise Martinsson

1 år kvar

Sekreterare, medlemsutskick, facebook

073-833 14 20 

Lusenhundratusen@hotmai.com

 

Kent Svensson

 

1 år kvar

kassör, medlemsansvarig, avelsgruppen. 

070-610 45 62

Kentikalv@gmail.com

 

Juha Liiten

nyval 2 år

vice ordförande

070-269 24 50

 

Antonia Zetterström

omval 2 år

Medlemsutskick

076-068 78 14

Antonia.zetterstrom4@gmail.com

 

Mattias Eriksson 

nyval 2 år

facebbok, hemsidan

------------------------------

Avelsgruppen

Kent Svensson 070-6104562

Åke Lyberg 070-6281330

 ------------------------------

Valberedning

Birgitta Larsson 070-13614100

vakant.

vakant.

 ------------------------------

Revisorer

Monika Engqvist, revisor

David Svensson, revisor

Lena Sixtensson, Revisorsuppleant

Sicken bråkig rackare!