Svenska Highland Cattle Föreningen 

Styrelsens mailadress: highland@highland.nu

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 2019

 

Eva Karlsson, ordförande. Nyval 1 år.

Utställningsansvarig, NAB.Årsmöten.

Evakarlsson11@Hotmail.com 

 

Louise Martinsson , sekreterare.  1år kvar

Lusenhundratusen@hotmail.com

0738 331420 

 

  

Ingela Lindgren, kassör till september. Omval 1år.

 Hemsidan. Årsmöten.

kohage@telia.com, 0737-312111

 

Kent Svensson, kassör från september. Omval 2  år

Avelsgruppen. 

kentikalv@gmail.com, 0706-104562

 

Karl Jorlén, vice ordföranden, 1år kvar

Karljorlen@gmail.com, 0706-634295

 

 

Antonia Zetterström, ledamot, 1 år kvar

 

Juha Liiten nyval 2 år

 

Valberedning

Jerry Gunnarsson

Birgitta Larsson

 

Revisor

 

Monika Engqvist

David Svensson, supp

 

 

 

 

Sicken bråkig rackare!