Svenska Highland Cattle Föreningen 

Här finner ni protokoll förda under styrelsemöten 2019