Svenska Highland Cattle Föreningen 

 

För att stärka rasen vill vi att antalet stamboksförande besättningar med intresse för avel ökar i Sverige. Denna förteckning ska underlätta för köpare att hitta besättningar med bra avelsdjur till salu. Har du stamboksförda djur och vill synas här? Sänd ett mejl till kentikalv@gmail.com – uppge namn,adress, telefon, mejladress och om du är med i paratubekulosprogrammet och då vilken status.

Avelsgruppen


Besättningar som säljer stamboksförda avelsdjur

Namn

Börje Axelsson                

Ingela Lindgren 

   

Lars Larsson

 

Åke Lyberg

Kent Svensson, Rösarp Highland Cattle

Anders & Paula Sandgren

Adress

Höghult Yttre 1, 511 95 Öxabäck

Alsike Årby 112,          741 92 Knivsta

Lerum Västergård 11, 461 92 Trollhättan

Näs Skåls 164,        623 37  Havdhem

Erikslund Åsen 1,      512 61  Kalv

 

Vättak Skräddarekvarn 1, 522 92  Tidaholm

Telefon

0706659413                                    

0737312111

  

0520424066, 0704933129

0706281330

 

0706104562

 

050219742

0762016067

Mejladress

kohage@telia.com 

   

orbacken@orbacken.se

 
ake.skals@hotmail.com

 

kentikalv@gmail.com

 

-

Paratub.status

A-status                                       

A-status

  

A-status

 

A-status

 

A-status

 

A-status