Svenska Highland Cattle Föreningen 

Bli medlem?

Medlemsavgiften  är 600 kronor oavsett antal kor som du äger.

 

Avgiften betalas in på BG 5293-0880, Highland Cattle föreningen. Ange namn, adress och telefonnummer vid betalning.

Vill du ha en faktura, kontakta Ingela på 0737-312111.